Mức phạt ô tô chạy quá tốc độ trên đường cao tốc

Mức phạt ô tô chạy quá tốc độ trên đường cao tốc

Mức phạt ô tô chạy quá tốc độ trên đường cao tốc

06/07/2017  10:42 GMT+7

Tốc độ tối đa cho phép khai thác trên đường cao tốc không vượt quá 120 km/ giờ.

Mức phạt các vi phạm trên đường cao tốc

Mức phạt vi phạm giao thông mới nhất với xe máy

Chi tiết các mức phạt ôtô, xe máy chạy quá tốc độ

Hỏi:

Tôi điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ quá tốc độ 134/120 km thì sẽ bị xử phạt thế nào? Tôi xin cảm ơn.

chạy quá tốc độ, cao tốc,

Trả lời:

Căn cứ Điều 9 tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định như sau: Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu đường bộ.

Tốc độ tối đa cho phép khai thác trên đường cao tốc không vượt quá 120 km/giờ.

Với trường hợp của bạn, bạn điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ quá tốc độ 134/120 km; nghĩa là bạn chạy quá tốc độ 14 km/giờ.

Về mức phạt khi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên đường cao tốc

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ.”

Như vậy, khi bạn chạy quá tốc độ trên đường cao tốc; bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng-3.000.000 đồng.

Share :

Viết bình luận